Guvernul pregăteşte ordonanţă de urgenţă pentru „marea descentralizare”

0
151

Un proiect al descentralizării pregătit de vicepremierul Liviu Dragnea care ar urma să fie adoptat prin ordonanţă de urgenţă a guvernului, modifică nu mai puţin de 21 de acte normative, precizând atribuţiile care vor fi cedate de ministere şi alte instituţii către consiliile judeţene şi primării. Conform „Gândul”, de la ministerul lui Liviu Dragnea a plecat în teritoriu pe 24 septembrie o circulară privind propunerea legislativă intitulată „Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de ministere şi celelalte organe de specialiate ale administraţiei publice centrale”. Dacă proiectul regionalizării nu a avansat, şefii din teritoriu au discutat insistent cu vicepremierul Dragnea în ultimele luni despre realizarea descentralizării.

Termenul limită până la care cei din teritoriu trebuie să vină cu amendamente este astăzi, 1 octombrie 2013, ora 12.00. Intenţia de  demarare cât mai rapidă a descentralizării, începând chiar cu 1 ianuarie 2014, se regăseşte în preambulul proiectului de OUG, unde se vorbeşte despre necesitatea demarării procesului de elaborare a legii bugetului de stat pentru anul 2014 şi, subsecvent, a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea calendarului bugetar prevăzut de Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr.273/2006 privind finanţele publice.

Cam toate deconcentratele ar putea ajunge la consiliile judeţene

Cele mai importante modificări pe care propunerea vicepremierului le aduce se referă la trecerea în subordinea primăriilor din oraşe/municipii a serviciilor rutiere şi de ordine publică, ai căror directori vor fi numiţi de primari şi transferul la consiliile judeţene a unor servicii deconcentrate de la ministere şi agenţii, conduse de persoane numite de preşedintele CJ. Astfel, vor fi reorganizate în subordinea CJ oficiile judeţene de agricultură, direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniu, unităţile teritoriale de promovare turistică, direcţiile judeţene de sport şi tineret, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, casele corpului didactic, agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, agenţia de plăţi şi inspecţie socială, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, direcţiile judeţene de pescuit şi acvacultură şi direcţiile de sănătate publică.

Şefii poliţiei rutiere, numiţi de primari

Liviu Dragnea

Un alt aspect important vizează descentralizarea competenţelor poliţiei, urmând a se completa atribuţiile poliţiei locale, dar şi atribuţiile Poliţiei Române. Potrivit documentului citat se va modifica OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi se va propune ca „aplicarea şi executarea controlului privind respectarea normelor referitoare la circulaţia pe drumurile publice să se realizeze de către autorităţile administraţiei publice locale prin servicii rutiere organizate în subordinea acestora”. Noile servicii rutiere se vor afla în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, primarii, cu avizul inspectoratului de poliţie judeţean, urmând să numească directorii executivi ai acestor noi servicii rutiere. Competenţele acestor directori vor fi aprobate de consiliile locale, cu avizul inspectoratului de poliţie judeţean. Pentru descentralizarea poliţiei, categoriile de personal al poliţiei locale se vor completa cu funcţionari publici, civili, cu statut special, care vor ocupa funcţii specific de poliţist, conform Statutului poliţistului.

CJ Dolj ar putea prelua porturile Cetate, Bechet şi Calafat

Ministerul Mediului va ceda plajele, cel al Transporturilor metroul şi porturile de la Dunăre – Consiliul Judeţean Dolj urmând să administreze porturile Cetate, Calafat, punctul de lucru Rast şi portul Bechet, Ministerul Culturii va ceda cinematografele şi terenurile aferente. De la Ministerul Economiei vor trece în subordinea administraţiei publice locale o parte din competenţele Autorităţii Naţionale pentru Turism, respectiv autorizarea, clasificarea şi licenţierea în turism şi unităţile teritoriale turistice. Consiliile judeţene vor avea competenţe noi precum: autorizarea staţiunilor balneare, climaterice şi balneoclimaterice, emiterea brevetului de turism, atestarea parcurilor turistice, autorizarea activităţii de agrement nautic, activităţi turistice pe plajă, activităţi ecoturistice. Inspectoratul şcolar judeţean, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Casa corpului didactic, Palatele copiilor/Palatul Naţional al Copiilor, Cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare vor intra şi ele sub autoritatea consiliilor judeţene sau a celor locale/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin preluarea de la Ministerul Educaţiei.