Cursuri de calificare profesională pentru 200 de persoane, în cadrul Asociaţiei „Vasiliada”

0
214

Peste 200 de persoane fără loc de muncă din judeţele Dolj şi Gorj sunt ajutate în această perioadă de Asociaţia „Vasiliada”, aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, pentru a se califica în meserii precum: brutar, frizer şi lucrător în construcţii.

Prin intermediul proiectului „Trans-FORMARE pentru o viaţă mai bună în mediul rural”, Asociaţia „Vasiliada” îşi propune să contribuie la calificarea  profesională şi facilitarea angajării pe piaţa muncii a persoanelor inactive din 15 comunităţi rurale din judeţele Dolj şi Gorj (Radovan, Lipovu, Cerăt, Giurgiţa, Urzicuţa, Afumaţi, Siliştea Crucii, Cioroiaşi, Perişor, Varvoru de Jos, Calopăr, Balteni, Plopşoru, Urdari, Negomir, Fărcăşeşti). Astfel, aproximativ 200 de persoane urmează în această perioada cursuri gratuite de calificare profesională pentru meseriile: brutar, frizer şi lucrător în construcţii, iar alte 77 persoane au fost deja calificate în meseria de Îngrijitoare bătrâni la domiciliu.

„În cadrul acestui proiect ne propunem nu doar să asigurăm gratuit cursuri de calificare, ci, de asemenea, să consolidăm intervenţia noastră cu servicii de consiliere profesională şi mediere pentru obţinerea unui loc de muncă, astfel încât să creştem şansele de angajare pentru beneficiarii noştri” a declarat părintele Adrian Stanulică, preşedintele Asociaţiei „Vasiliada”.

Proiectul asigură şi servicii de supraveghere şi îngrijire zilnică pentru copiii persoanelor care participă la activităţile proiectului. În cadrul Centrului Multifuncţional de sprijin şi asistenţă pentru servicii din comuna Lipovu, 44 de copii ai beneficiarilor proiectului participă la activităţile educative şi de petrecere a timpului liber, sub îndrumarea unui instructor educativ.

De asemenea, Asociaţia „Mereu pentru Europa”, partener în implementarea proiectului, organizează pentru beneficiari o serie de ateliere de lucru pentru a le prezenta acestora o serie de oportunităţi privind iniţierea şi dezvoltarea unor activităţi generatoare de venit.

Proiectul POSDRU/139/5.2/G/125762 „Trans-FORMARE pentru o viaţă mai bună în mediul rural” este implementat de Asociaţia „Vasiliada” în parteneriat cu Asociaţia „Mereu pentru Europa” şi se va desfăşura până la finalul anului 2015. Acesta este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,  Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale, în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi dezvoltarea forţei de muncă.