UNITER dă startul concursului de dramaturgie „Cea mai bună piesă românească a anului 2015”

0
170

Uniunea Teatrală din România (UNITER) anunţă că până la 1 februarie 2016 (data poştei) cei interesaţi se pot înscrise la Concursul de dramaturgie „Cea mai bună piesă românească a anului 2015”.

Piesele vor fi trimise în format electronic (salvate pe un CD, nu prin e-mail) prin poştă sau vor fi depuse direct la Secretariatul UNITER. Textele nu vor fi semnate şi vor avea un motto scurt pe pagina de titlu (care înlocuieşte doar numele autorului, nu şi titlul piesei). CD-ul ce conţine piesa înscrisă la concurs va fi însoţit de un plic închis în care vor figura datele de identificare ale autorului (nume, adresă, telefon, e-mail). Acelaşi motto de pe pagina de titlu a piesei va fi înscris şi pe plicul închis cu datele de identificare. În cazuri bine motivate, piesele pot fi trimise în format dactilografiat, prin poştă sau depuse direct la Secretariatul UNITER. Nu se acceptă în concurs piese scurte (într-un act), dramatizări, piese publicate sau reprezentate.

Adresa poştală pentru înscrierea pieselor este strada „George Enescu” nr. 2-4, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010305, cu menţiunea „Pentru Concursul Cea mai bună piesă românească a anului 2015”. Concursul, premiul şi tipărirea piesei câştigătoare sunt finanţate prin efortul şi sub egida Casei Regale a României.