Campanie de primire a cererilor de plată pe suprafaţă, în luna lu’ marte

0
617

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va lansa mâine Campania de primire a cererilor de plată pentru schemele (măsurile) de sprijin pe suprafaţă. Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, fermierii trebuie să depună la centrul APIA Dolj, în intervalul 1 martie – 16 mai 2011, o singură cerere de plată. Ca şi în campaniile trecute, pentru cererile de plată depuse după data de 16 mai se vor aplica penalităţi de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 11 iunie 2011, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

De măsurile de sprijin pe suprafaţă pot beneficia persoanele fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari sau administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul. Sunt eligibile la plată exploataţiile cu o suprafaţă de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare. De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe toată suprafaţa fermei.

Măsuri de sprijin

Schemele (măsurile) de sprijin pe suprafaţă cuprind: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); plăţi naţionale directe complementare (PNDC), respectiv PNDC 1 – culturi în teren arabil, PNDC 2 – in pentru fibră, PNDC 3 – cânepă pentru fibră, PNDC 4 – tutun şi PNDC 5 – hamei; schema de plată separată pentru zahăr; plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării. Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală: Măsura 2.1.1. – Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate; Măsura 2.1.2. – Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural; Măsura 2.1.4. – Plăţi de Agro-mediu: Pachetul 1 (P1) – pajişti cu înaltă valoare naturală, Pachetul 2 (P2) – practici agricole tradiţionale, Pachetul 3 (P3) – pajişti importante pentru păsări, Pachetul 4 (P4) – culturi verzi, Pachetul 5 (P5) – agricultură ecologică. În cazul plăţilor de agro-mediu, pe aceeaşi parcelă, pachetele se pot combina astfel: P1 cu P2 sau P4 cu P5.

Schemele (măsurile) de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Pentru Campania 2011, România beneficiază de o alocaţie financiară de 907.473.000 de euro din FEGA pentru plata unică pe suprafaţă (SAPS).

Pentru a simplifica întregul proces şi pentru a evita erorile de identificare a parcelelor agricole, APIA sfătuieşte fermierii interesaţi să acceseze aplicaţia de depunere electronică a cererii – IPA Online.