„CONSTRUCT – Centru de calificări pentru infrastructura rutieră”

0
115

Asociația de Consultanţă şi Consiliere Economico-Socială Oltenia în parteneriat cu Societatea de Cercetare, Leadership, Management, Marketing şi Cultură Organizaţonală implementează, în perioada aprilie 2012-decembrie 2013, proiectul  „CONSTRUCT – Centru de calificări pentru infrastructura rutieră”, cofinanțat din Fond Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 , Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.3. „Acces la formare profesională continuă”.

Proiectul îşi propune diminuarea decalajului cererii şi ofertei de pe piaţa muncii, prin furnizarea accesului şi participării la formare profesională continuă în actualul context macro-economic. În acest sens, după 9 luni  de implementare, au fost realizare 4 campanii de conştientizare şi informare privind beneficiile formării profesionale continue şi ale furnizării serviciilor de consiliere în carieră în urma cărora s-a identificat şi selectat grupul ţintă.

În prezent se află în desfășurare prima grupă de curs în ocupaţia de constructor drumuri şi poduri formată din 28 de angajaţi şi o grupă de curs în ocupaţia de tehnician topo-cadastru, urmând să se deschidă alte sesiuni de curs în funcţie de grupul ţintă selectat.