„Strategie Comună pentru Dezvoltarea Teritorială Durabilă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria”

0
36

ARIES Oltenia implementează, până la anul, în luna februarie, ca partener, proiectul „Strategie Comună pentru Dezvoltarea Teritorială Durabilă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria”, alături de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (partener lider) şi alţi zece parteneri din România şi Bulgaria, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013. Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, reprezentanţii partenerilor în proiect au prezentat importanţa implementării acestui proiect în spaţiul transfrontalier, discuţiile fiind urmate de organizarea unui workshop.   

Proiectul îşi propune armonizarea, la nivelul întregii zone transfrontaliere, a politicilor economice, sociale, de mediu şi culturale, în scopul întăririi coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi a creşterii competitivităţii economice. Proiectul va avea ca rezultate: rapoarte de evaluare asupra gradului de coeziune socială, economică şi teritorială, asupra competitivităţii economice şi de mediu a zonei transfrontaliere, o Strategie Comună de Dezvoltare Teritorială, o bază de date teritorială operaţională comună şi suport cartografic, un Observator Teritorial al zonei transfrontaliere, două proiecte integrate pilot şi cinci proiecte pilot sectoriale (economie, educaţie-resurse umane de dezvoltare, agricultură-îmbunătăţiri funciare, transport-infrastructură şi turism), schimb de informaţii şi diseminare de cunoştinţe, un brand de regiune transfrontalieră promovat la nivel european. Grupurile ţintă vizate de proiect sunt unităţi din administraţia publică centrală şi locală, universităţi, institute de cercetare, firme care îşi desfăşoară activitatea în zona transfrontalieră România – Bulgaria.

Managementul inovării

Cele două proiecte pilot sunt: „Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor în scopul pregătirii pentru mediul de afaceri” – modelul de dezvoltare fiind cel prin inovare în afaceri, cursuri de formare şi cel de-al doilea proiect-pilot „Dezvoltarea zonei transfrontaliere”, – clustere şi pol de competitivitate. În cadrul primul proiect vorbim de Managementul inovării; Managementul proprietăţii intelectuale; Transferul de tehnologie; Evaluarea capacităţii de inovare şi a performanţelor în ceea ce priveşte managementul de inovare; Activităţi specifice brokerajului de tehnologii şi nu în ultimul rând, Mentoring-ul şi Coaching-ul în beneficiul întreprinderilor şi organizaţiilor. „Asocierea dintre inovare şi afacere pune faţă-n faţă două aspecte diferite: primul presupune cercetarea, care are ca scop promovarea „noului” şi cel de-al doilea presupune activitatea desfăşurată în scopul obţinerii de profit. Inovarea poate fi un factor de succes în toate sectoarele unei organizaţii şi în toate etapele ciclului de viaţă al produsului/procesului cât şi în domeniul organizaţional”, a precizat ing. Gabriel Vlăduţ, preşedintele ARIES Oltenia.

Clusterul, grupare de producători

Conceptul „cluster” are o istorie destul de îndelungată, atribuindu-se mai multe denumiri, inclusiv „pol de competitivitate”, „district industrial”, „aglomerare industrială”. În prezent termenii care şi-au impus sunt „cluster” şi „pol de competitivitate”, termenul cel utilizat fiind „cluster”. „Clusterul este o grupare de producători, utilizatori şi/sau beneficiari, în scopul punerii în aplicare a bunelor practici din UE în vederea creşterii competitivităţii operatorilor economici. Polul de competitivitate este un cluster inovativ regional cu vocaţie naţională şi internaţională sau o reţea de clustere, care cuprinde asociaţii de întreprinderi, centre de cercetare şi instituţii de formare, universităţi, administraţii publice angajate în demersul de parteneriat pentru a pune în valoare o strategie comună de dezvoltare. Această strategie este destinată degajării de sinergii în jurul proiectelor inovative create în comun pentru una sau mai multe pieţe”, a completat Gabriel Vlăduţ.