Când Marius Deca, ex-prefect al Doljului, răspundea „la butoane”

2
1009

Marius Deca, ex-reprezentant al Guvernului în teritoriu, a ajuns în funcţie, în toamna anului 2012, ca oferta liberalilor, într-un anumit context, care a impus schimbarea predecesorului său, Elena Costea. Evident că a mulţumit celor care l-au împins în respectiva demnitate, mai ales că nu îndeplinea condiţia expresă de a avea statutul de funcţionar public, cele câteva zile petrecute pe la APIA Dolj, ca angajat, nefiind suficiente pentru atingerea dezideratului, o condiţie altminteri hilară şi mai peste tot nerespectată a Legii 340/2005. Despre activitatea sa de reprezentant al Guvernului în teritoriu mare lucru nu s-a putut spune la schimbarea din funcţie, şi consecinţa ruperii USL, numai că ulterior au apărut „scheleţii din fişete” şi la unul dintre aceştia ne vom referi în ceea ce urmează.

Un antecontract de vânzare-cumpărare la care te doare capul

Prin Sentinţa Civilă nr.886/29 mai 2007 a Judecătoriei Calafat, Ionescu Nely, din Craiova, persoană în vârstă, aşa cum menţionam în numărul nostru de ieri, obţinea reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 50 ha teren arabil în comuna Moţăţei, în temeiul Legii nr.247/2005 care modificase Legea 1/2000. În 2011, pe data de 25 octombrie, la un birou notarial din Craiova, nu mai menţionăm alte detalii, se autentifica antecontractul de vânzare-cumpărare între Ionescu Nely, în calitatea de promitent vânzător, şi Dâlgoci Constantin, denumit promitent cumpărător, prin care cel dintâi se obliga să vândă 50 ha teren agricol, suprafaţă dobândită conform Sentinţei Civile nr.886/29 mai 2007 a Judecătoriei Calafat, rămasă definitivă şi executorie prin nerecurare, celui de-al doilea, pentru suma de 100.000 lei. Perfectarea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare urma să aibă loc până cel mai târziu la 31 mai 2012, moment la care promitentul vânzător urma să prezinte extrasul de carte funciară care să ateste că imobilul menţionat era intabulat şi liber de orice fel de sarcini sau servituţi. Pe lângă acesta şi certificatul fiscal. Părţile mai conveneau ca în situaţia în care, până la 31 mai 2012, nu va fi reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa care făcea obiectul contractului şi nu era întocmită documentaţia cadastrală, prin act adiţional se prelungea termenul de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. Ceea ce se va întâmpla. Minuţiozitate şi rigoare juridică, nu glumă. La data de 31 mai 2012 se va face un act adiţional, la acelaşi notar public, pentru ca între părţi să survină, la 23 august 2013, şi un contract de împrumut, în sensul că Ionescu Nely acorda, cu titlu gratuit, numitului Dâlgoci Constantin, suma de 60.000 lei, acesta obligându-se să restituie suma în întregime până la 11 octombrie 2013. Artificiul rămâne enigmatic. Printr-o încheiere de îndreptare a erorii materiale (nr.47/26 august 2013) se va stipula că se rectifica, în substanţa sa, contractul de împrumut autentificat sub nr.2214/23 august 2012 după cum urmează: „În loc de îl obligă pe acesta să restituie suma în întregime până la 11 octombrie 2013” în „mă oblig să restitui în întregime, până la data de 31 octombrie 2013”. Care era sensul acestor manevre, este treaba altora.

Alţi parteneri intră în dans

Prin contractul de cesiune din 23 august 2013, Ionescu Nely, în calitate de cedent, cesiona SC Machi Cont & Audit SRL, cu sediul în Craiova, toate drepturile şi obligaţiile ce decurgeau din Sentinţa Civilă nr.886/29 mai 2007 a Judecătoriei Calafat. Preţul total de vânzare … 10.000 lei. Încheierea nr.2215/23 august 2013 a notarului public autentifica şi această nouă tranzacţie. Apare însă şi un acord între SC Casa Proiect & Trading SRL din Craiova şi Ionescu Nely, prin care se stabileşte preţul terenului în suprafaţă de 35 ha, situat pe raza UAT Almăj, amplasament validat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prin Hotărârea nr.306/26 martie 2013 şi propus de Agenţia Domeniilor Statului, la suma de 92.000 lei, pe care urma să o plătească SC Casa Proiect & Trading SRL la data încheierii contractului. Dar, surpriză! Prin act adiţional autentificat sub nr.3067/11 noiembrie 2013 de un alt notar public decât cel cu care se lucrase până atunci, SC Casa Proiect & Trading SRL, reprezentată prin mandatar Borzaşi Alexandru, în calitate de investitor, şi Ionescu Nely, ca persoană îndreptăţită, de comun acord reziliau acordul autentificat anterior. Credeţi că s-a terminat acest circ de neînţeles? Nici pomeneală. Ionescu Nely îl împuterniceşte pe Tudor Liviu Răduţ, din Craiova, să-l reprezinte în faţa instituţiilor abilitate „în vederea depunerii şi ridicării oricăror documente” premergătoare eliberării titlului de proprietate de către Prefectura Judeţului Dolj şi Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Şi, în egală măsură, pe lângă „primarul comunei Moţăţei sau pe lângă primarul comunei Almăj, Agenţia Domeniilor Statului, OCPI”. Cum ajunge Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prezidată de Marius Cristinel Deca, care era şi prefectul judeţului, să emită Hotărârea nr.193/29 mai 2014, prin care se reconstituia în natură dreptul de proprietate persoanelor îndreptăţite în anexele validate de Comisia locală Moţăţei, conform Legii nr.247/2005, pe raza comunei Almăj, de fapt lui Ionescu Nely, suprafaţa de 50 ha teren agricol, „preluată de la ADS Dolj”, aflat în administrarea SC Craser Craiova, rămâne mai greu de înţeles. Oricum va pune umărul reprezentantul ADS Dolj, Lucian Mirescu, care, la rândul său, făcuse diligenţe la organul ierarhic superior, ADS Bucureşti-Direcţia Administrare Patrimoniu. Şi Lucian Mirescu, care încă zăboveşte în funcţie, este tot o ofertă „liberală”.

Povestea nu se termină

Că Ionescu Nely, din Craiova, urma să fie „înţepat” de cei cu care intră în combinaţie pare o versiune verosimilă, fiindcă fiul acestuia, Mihai Mircea Ionescu, printr-o adresă înaintată prefectului judeţului Dolj, solicită: anularea Hotărârii nr.193/29 mai 2014 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, pentru că la acea dată SC Casa Proiect & Trading SRL (cu acţionar majoritar constantin Dâlgoci) nu mai avea calitatea de investitor, deoarece Tribunalul Dolj dispusese dizolvarea societăţii şi intrarea acesteia în procedură de insolvenţă. Acelaşi petent mai solicita suspendarea reconstituirii dreptului de proprietate şi punere în posesie a suprafeţei de 50 ha pentru Ionescu Nely, întrucât se încheiase un acord de despăgubire între acesta din urmă şi SC Machi Cont & Audit SRL Craiova, cu acţionar majoritar Dâlgoci Ionuţ Cătălin, şi acesta în calitate de investitor. Că ADS-Reprezentanţa Teritorială Craiova, dar şi Ionescu Mircea Mihai, erau înştiinţaţi de Instituţia Prefectului Judeţului Dolj de întreaga întorsătură a lucrurilor nici nu mai are importanţă. Sunt alte lucruri care merită avute în vedere şi în primul rând „imixtiunea” ADS-Reprezentanţa Teritorială Craiova, de la un capăt la altul, în reconstituirea unui drept de proprietate unei persoane îndreptăţite de lege, dar pe un amplasament extrem de favorabil. Iniţial amplasamentul fusese stabilit pe raza comunei Bistreţ şi fiindcă prefectul a refuzat, i s-a recomandat şoptit să ia legătura cu domnul Dâlgoci. Ce căuta Marius Deca în această sulfuroasă afacere, în care apare ca actor Constantin Dâlgoci, rămâne, de asemenea, suspect.

2 COMENTARII

 1. omul din umbra a fost dan mogos fost director la ads national.
  intalnirile dintre el si costi dalgoci in terasele de pe unirii dar si din bucuresti sunt binecunoscute.
  si bineinteles intr-o afacere ilegala cu terenuri nu putea sa lipseasca eugen marinescu.tinut inca in functie si libertate de mafia imobiliara a gulelor albe.nu numai din dolj…

  ne mai auzim!

 2. maestre!

  observ ca nu mi-ai publicat primul comentariu,cum de altfel ai mai procedat.mersi insa pentru comentariile care au trecut de cenzura.:)

  ti se pare bizar “imprumutul” dat de ionescu lui dalgoci?!
  spaga mascata.bani ceruti de dalgoci ca sa unga sistemul.adica daca pana la o anumita data nu rezolva un amplasament valoros pentru hectarele obtinute in instanta,returna imprumutul.ceea ce s-a intamplat pe urma cu actele notariale, tine de golaniile facute de dalgoci cu notari,avocati sau judecatori.are experienta in acest domeniu.:)
  cert este ca dan mogos si eugen marinescu au pus umarul serios la redactarea hotararii comisiei judetene cu stabilirea amplasamentului in almaj.
  si nu s-au vandut doar pe un suc la restaurantul lui leo raescu.

  ex prefectul plapumar a fost si ramane un pacalici.manevrat in privinta miscarilor fondului funciar al doljului de eugen marinescu.

  ps. cam dese vizitele facute de dalgoci in biroul lui eugen marinescu de la prefectura dolj.
  probabil nu discuta doar cum au distrus ei impreuna tufon sa:)

  ne mai auzim!

Comments are closed.