„Muzeul – o şcoală altfel” – proiect cultural-educativ pentru elevi

0
107

Un nou proiect cultural-educativ, „Muzeul – o școală altfel”, se derulează la sediul Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei, activităţile din cadrul acestuia dorindu-se a fi o alternativă aplicativă a lecţiilor din clasă ale elevilor. Pentru a se alinia preocupărilor globale privind educaţia ecologică şi protecţia vieţii sălbatice, dar şi alte forme de educaţie (sanitară, civică), temele pe care muzeografii naturalişti le propun vor fi corelate şi cu evenimentele ecologice instituite de ONU: Luna Pădurii, Ziua Păsărilor, Ziua Pământului, Ziua Sănătăţii, Ziua Mediului, Ziua Animalelor etc.

Prima activitate didactică s-a desfășurat la începutul acestei săptămâni, sub coordonarea muzeografului dr. Mirela Ridiche şi a prof. Camelia Simeanu, și a cuprins videoproiecţii, vizualizări de exponate muzeale şi o expunere interactivă pe tema „Fauna ecosistemelor din România”. Beneficiarii au fost elevi din clasele a VIII-a de la Colegiul Național „Carol I”, iar subiectele abordate au făcut referire la ecosisteme (Marea Neagră, Delta Dunării şi alte zone umede), pajişti, păduri (de foioase şi conifere), adaptările speciilor de animale la mediile de trai, lanţuri şi reţele trofice în ecosistemele prezentate ș.a.

«Obiectivele urmărite de coordonatorii acţiunii au vizat diversificarea şi însuşirea cunoştinţelor de biologie şi ecologie într-un cadru ambiental, adecvat temei abordate, prezentarea unor aspecte (areale geografice, habitate, adaptări) ale animalelor din fauna ţării, folosind surse de informare diverse, înţelegerea mecanismelor de funcţionare şi autoreglare ale ecosistemelor şi a relaţiilor de interdependenţă existente între toate elementele ce alcătuiesc ecosistemele, cultivarea unor atitudini pozitive faţă de vieţuitoarele sălbatice şi mediul lor de viaţă», a precizat muzeograf dr. Mirela Ridiche.