CRESCO – proiect european dedicat industriei private de securitate

0
56

Ieri, la Hotelul „Helin” din Craiova a avut loc sesiunea de diseminare organizată în cadrul Proiectului CRESCO “Creşterea Serviciilor de Consiliere şi Orientare Profesională în domeniul Securităţii Private”, implementat de Patronatul Serviciilor de Securitate. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Durata proiectului este de 18 luni, iar valoarea acestuia – de 8.455.295 lei, finanţare nerambursabilă. Parteneri în acest proiect sunt G4S Secure Solutions; Tiger Protector Company şi un partener transnaţional: e-Training Formacion y Desarrollo din Spania. Cu alte cuvinte, echipa de implementare a proiectului unic în Europa, privind Creşterea Serviciilor de Consiliere şi Orientare Profesională în sectorul securităţii, a lansat o invitaţie deschisă tuturor părţilor interesate la a treia din cele opt sesiuni de diseminare unde s-au prezentat rezultate ale studiului asupra industriei de securitate privată din România.

“Manual de bune practici”

În cadrul acestei sesiuni de diseminare au participat reprezentaţi ai autorităţilor, reprezentanţi ai companiilor colaboratoare ale Proiectului CRESCO, reprezentanţi ai mass-media şi bineînţeles, beneficiarii direcţi ai procesului de consiliere şi orientare. “Peste o lună finalizăm acest proiect. La Craiova am început aceste sesiuni de informare, aici le încheiem. Prin implementarea acestui proiect am vrut să vedem cum stăm la nivelul pregătirii agenţilor de securitate. Pe parcursul acestui proiect s-au propus noi metode de investigare, s-au făcut diverse modificări, s-au creionat bune practici şi s-au diseminat rezultatele obţinute. Serviciile de securitate private au o anume rigurozitate, motiv pentru care a trebuit să ne adaptăm după programul agenţilor şi să ne sincronizăm cu aceştia. Pe 31 mai vom elabora un “Manual de bune practici”, care va deservi atât firmele de securitate privată, cât şi administraţiile locale şi pe orice care interesează acest domeniu complex”, a precizat Ion Popescu, preşedintele Patronatului Serviciilor de Securitate. Obiectivele specifice acestui proiect sunt, pe de o parte, “Dezvoltarea structurii instituţionale şi metodologice pentru furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională prin formarea a 28 de specialişti în domeniu”; “Evaluarea, consilierea şi orientarea angajaţilor sectorului securităţii private prin furnizarea serviciilor de consiliere şi orientarea profesională pentru 5647 angajaţi”; “Dezvoltarea unei reţele de experţi şi resurse transnaţionale privind consilierea şi orientarea profesională în sectorul securităţii private”; “Dezvoltarea unui sistem flexibil de schimb de bune practici în domeniul formării profesionale”; “Diseminarea rezultatelor proiectului către cel puţin 25% din angajaţii sectorului la nivel naţional, adică, în rândul a peste 25.000 de lucrători”.

2.593 de angajaţi au parcurs tot traseul

Ca rezultate parţiale, 3.650 angajaţi au fost consiliaţi până în prezent la nivel naţional, iar concluziile prezentate ieri au arătat că un număr de 2.593 de angajaţi din sectorul securităţii private au parcurs deja procesul de orientare şi consiliere profesională la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare. “În ciuda gradului său de noutate din punctul de vedere al activităţilor de consiliere şi orientare profesională desfăşurate, echipa şi-a propus să dea proiectului o finalitate cât se poate de concretă şi din care să beneficieze toate părţile interesate de industria de securitate privată din România şi anume întocmirea unui studiu ce va cuprinde aspecte cum ar fi: nivelul de pregătire a personalului din sector, nevoile sale de formare profesională, precum şi nivelul motivaţiei de a lucru în acest domeniu. Prin aceste sesiuni de diseminare, dar şi prin studiul pe care îl vom publica, vrem să prezentăm publicului larg rezultatele obţinute, care sunt cât se poate de interesante”, a declarat Ion Voievozeanu, manager de proiect.