„Ştefan Petică. La 110 ani după…”

0
132

Desfăşurat, recent, la Casade Cultură „Traian Demetrescu” și moderat de conf. univ. dr. George Popescu, simpozionul „Ştefan Petică. La 110 ani după…” a readus în atenţia publică personalitatea complexă a unui scriitor a cărui forţă de înţelegere a fluxului estetic al epocii sale, de programare po(i)etică şi de vizionare (în sensul de conştiinţă vizionară) nu a fost evidenţiată de istoriile literare pe măsura combustiei intelectuale reale.

Dezbaterile purtate pe marginea volumului omagial coordonat de propria sa descendentă, Nicoleta Presură Călina, au suscitat proiecţii inedite asupra scriitorului, probând valenţele de operă deschisă, fertilă, aptă să susţină interpretări prin varii orizonturi teoretice. Atmosfera cordială a încurajat şi cimentat elanurile interpretative ale participanţilor, într-un efort colectiv de restaurare critică atât de necesară şi de binevenită.

Faţete mai puţin cunoscute ale scriiturii ştefanpeticeene, o conştiinţă teoretică profund intuitivă şi sistematic exersată în travaliul poetic, o personalitate urmând modelul genialităţii romantice şi depăşindu-l prin asumarea unei poziţii existenţiale moderniste şi a unei înţelegeri rafinate a fenomenului, toate aceste aspecte au fost luminate în moduri subtile în spaţiul discuţiilor critice. La această manifestare culturală au participat atât cadre didactice de la Universitatea din Craiova, cât și scriitori și iubitori de literatură.

Act cultural care merită semnalat, simpozionul dedicat scriitorului Ştefan Petică poate deveni exemplar pentru alte gesturi critice de rediscutare, revalorizare, recuperare a unor scriitori insuficient exploraţi sau încă necotaţi la adevărata valoare.