Comisarii Gărzii de Mediu Dolj au amendat, din birou, cu un miliard lei vechi, un complex zootehnic „în conservare”

1
194

Comisarii Gărzii de Mediu Dolj, Constantin Jianu şi Mirel Oprescu, şi-au propus să stabilească împreună un record al prostiei şi vanităţii. Şi au reuşit. Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare nr.43617, seria AA, din 10 noiembrie a.c., au amendat cu suma de un miliard lei vechi SC Onsantin Agroserv SRL Ghidici. Un complex ultramodern de creştere şi îngrăşare a porcilor, cu o capacitate de trei mii de capete pe serie, automatizat integral, construit prin fonduri SAPARD, dar şi aport propriu, inaugurat în octombrie 2008 şi aflat acum în conservare. Administratorul SC Onsantin Agroserv SRL Ghidici este Marius Tache, fiul primarului PSD Constantin Tache. Comisarul-şef al Gărzii de Mediu Dolj este Ileana Şerban, consilier judeţean PDL, activistă de referinţă a partidului. Povestea merită relatată, fiindcă are tâlcul ei. Chiar dacă este una „de pomina lumii”.

Garda de Mediu Dolj – babau politic?

Nu avem, deocamdată, o educaţie ecologică fără fisuri. Cu toate acestea, protecţia mediului a devenit, la nivelul fiecărei localităţi, a autorităţilor din administraţia publică locală, nu atât o temă de discuţie searbădă, cât o preocupare asiduă, cu precădere din partea agenţilor economici, care ştiu că nu e de glumit cu legislaţia în vigoare. Dacă aceştia din urmă nu excelează în rigoare, nici comisarii Gărzii de Mediu Dolj nu excelează în profesionalism, multe dintre demersurile lor fiind bănuite de un necondiţionat substrat politic. Şi, deşi principiul „acţiunii preventive” figurează în OUG 195/2005, cu modificările ulterioare, privind protecţia mediului, este ultimul detaliu care călăuzeşte activitatea funcţionarilor publici ai Gărzii de Mediu Dolj. Şi exemple la îndemână sunt destule. A exclude cu desăvârşire „comanda” de sorginte politică, din ingredientele actului de constatare, e cu neputinţă, oricât s-ar spovedi, lipsită de argumente, comisarul-şef Ileana Şerban, altminteri convins de importanţa funcţiei sale.

Cum a ajuns în conservare un complex zootehnic modern

Inaugurat în ultimul trimestru al anului 2008, complexul de creşterea şi îngrăşarea porcilor de la Ghidici, proprietatea SC Onsantin Agroserv SRL, părea o afacere rentabilă. Era o investiţie de peste 1,5 milioane euro, din fonduri SAPARD, din care jumătate reprezentau aportul propriu al SC Onsantin Agroserv SRL. Prevăzut prin proiect cu trei hale de creştere şi îngrăşare, pe principiul „totul plin, totul gol”, integral automatizat, deservit de patru operatori, aflaţi în faţa calculatoarelor, complexul nu îngăduia, prin riguroasa tehnologie promovată, decât accesul medicului veterinar, şi nicidecum al altor persoane. Dejecţiile, deversate prin podea, erau preluate de nişte fose, de unde, la intervale mari de timp (peste 6 luni), erau transportate în câmp, pe propriile terenuri, ca îngrăşăminte organice. Evident că la demararea investiţiei menţionate SC Onsantin Agroserv SRL avea obţinute toate avizele necesare, inclusiv cel de la mediu. Cum costurile de realizare a kilogramului de carne „în viu”, raportate la preţurile de livrare, s-au dovedit, şi datorită unei conjuncturi internaţionale, nerentabile, anul acesta complexul n-a mai fost populat, intrând în conservare. Când se va repopula, este o decizie a administratorului Marius Tache.

Un proces-verbal de constatare şi sancţionare făcut din birou

Comisarii Gărzii de Mediu Dolj, Constantin Jianu şi Mirel Oprescu, n-au vizitat la pas complexul zootehnic de care vorbim, fiindcă n-au avut nici ocazia, nici curiozitatea, înainte de a purcede la întocmirea procesului-verbal seria AA, nr.43617, din 10 noiembrie 2011. Mai făcuseră anterior acelaşi lucru, administrând o amendă de 300 de milioane lei vechi. Adică n-au fost de bună-credinţă. Şi sunt în culpă ca funcţionari publici. De altfel, iată ce menţionează ei: „SC Onsantin Agroserv SRL nu a pus la dispoziţia Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu documentele relevante (autorizaţia de mediu, modul de gestionare a deşeurilor generate, evidenţa gestiunii deşeuri, formulare de transport, contracte cu agenţi economici autorizaţi în vederea valorificării/eliminării deşeurilor). În vederea clarificării modului şi al legalităţii desfăşurării activităţii, din punct de vedere al protecţiei mediului, precizăm că, Comisariatul Judeţean Dolj, a atenţionat, în repetate rânduri, inclusiv în scris, cu privire la obligaţia societăţii de a pune la dispoziţie documentele solicitate” (vezi facsimil). Incoerenţa logică a textului şi gramatica facultativă nu le discutăm. În schimb, discutăm altceva, mult mai grav. Comisarii Constantin Jianu şi Mirel Oprescu mint fără jenă. Dacă au expediat, cum susţin, o corespondenţă pe adresa SC Onsantin Agroserv SRL, şi au menţionat sediul social al firmei din str. Prunului nr.8, era normal să nu primească răspuns, pe porţile societăţii atârnând lacătele. Dacă au trecut adresa Primăriei Ghidici, cum ni s-a spus de către Ileana Şerban, au făcut-o inoperant. Ce legătură are Primăria Ghidici cu SC Onsantin Agroserv SRL? Că primarul localităţii, o vreme internat în spital, este tatăl administratorului Marius Tache, este irelevant din punct de vedere juridic. Fiind confecţionat „din birou”, procedul-verbal nu beneficiază, după cum se observă, de semnătura vreunui martor şi nici de semnătura contravenientului, dovedindu-se un fals ordinar, o făcătură, în distonanţă cu legea. Trimiterea la art.94, litera e), din OUG 195/2005, republicată, privind protecţia mediului, este aiuritoare. Pentru a se circumscrie amenda de un miliard textului prevăzut expres la litera e), art.94, comisarii Jianu şi Oprescu trebuiau să se deplaseze, obligatoriu, la faţa locului. Trebuie să fii funciarmente cinic sau de pe altă lume ca să aplici o asemenea amendă prin nerespectarea principiilor imparţialităţii, proporţionalităţii şi gradualităţii, cum precizează HG 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu.

Complexul zootehnic de la Ghidici este o investiţie interesantă, cu rostul său în peisajul economic searbăd al Doljului. Că trebuie să-şi pună la punct întreaga documentaţie cerută de comisarii de mediu este de necontestat. Se puteau dezvolta discuţii pertinente pe această temă. Dacă, însă, comisarii Gărzii de Mediu Dolj şi-au propus falimentarea premeditată a acestui obiectiv economic, printr-o făcătură de proces-verbal, gravitatea gestului lor este maximă. Mai exact, de competenţa organelor abilitate ale statului. Discuţia avută cu comisarul-şef Ileana Şerban ne-a întărit convingerea că aceasta ori era prost informată, ori le ţinea isonul, într-un demers de-a dreptul scandalos. Fiindcă, reiterăm, cei doi comisari ai Gărzii de Mediu Dolj sunt în culpă. Din comoditate, şi-au confecţionat alibiuri de doi bani, punând, acum, pe drumurile instanţelor de judecată pe „contravenient”. Admitem, finalmente, că, poate, complexul zootehnic de la Ghidici, nepopulat în acest an, deci în conservare, mai are lucruri de pus la punct. Comisarul-şef al Gărzii de Mediu Dolj, Ileana Şerban, călare pe statutul de funcţionar public şi pe cel de ales local, este în deplină legalitate?

 

 

 

1 COMENTARIU

Comments are closed.