Primarii nu mai pot face studii de fezabilitate „fără număr” şi să le ţină în sertare

1
1398

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, a pus cu botul pe labe unii indivizi abonaţi la banii publici în ultimi ani. Şi tot această Ordonanţă a rezolvat o problemă legată de studiile de prefezabilitate şi de fezabilitate, pe care primarii le efectuau, iar apoi le ţineau în sertare. Măsurile Guvernului Ponta au deranjat cu siguranţă multe societăţi de consultanţă, care la mica înţelegere cu primarii mai cheltuiau nişte bani. Acum ordonatorii de credite vor fi obligaţi să reactualizeze vechile studii de fezabilitate, dacă acestea au fost realizate în ultimii ani. Sau pot efectua altele dacă este neapărat nevoie, dar numai cu aprobarea guvernului, la propunerea ordonatorului de credite. Sunt exceptate „studiile întocmite în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile, precum şi cele finanţate din fonduri externe rambursabile”.

Cu recomandările politice corespunzătoare, o firmă de consultanţă juridică, până la jumătatea acestui an, putea face uşor nişte bani. De exemplu, o astfel de societate, dacă ar fi avut un astfel de contract cu numai 30 de primării, cu o sumă de 100 de lei/lună, i-ar fi intrat în cont o sumă frumuşică, fără să facă mai nimic. În cazul societăţilor care au avut relaţii contractuale cu societăţile sau companiile naţionale de stat, sumele încasate au fost imense. Acest robinet a fost închis prin OUG nr. 26/2012, care la art. 1 prevede în mod clar: „(1) Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structură organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare”.

În situaţii temeinic justificate „în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare nu se pot asigura de personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea: a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale;  b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale”.

Contractele în curs de desfăşurare nu vor avea de suferit

Contractele de servicii juridice de consultanţă încheiate în condiţiile Legii nr. 672/2002, republicată, pentru asigurarea activităţii de audit intern, aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân valabile în condiţiile în care au fost încheiate. De asemenea, OUG 26/2012 mai prevede că: „Achiziţiile publice ale serviciilor prevăzute la art. I, precum şi ale celor pentru asigurarea, în condiţiile Legii nr. 672/2002, republicată, a activităţii de audit intern, aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, spre publicare anunţul sau invitaţia de participare”.

Se vor actualiza studiile de fezabilitate care au acelaşi obiectiv

S-a încheiat şi etapa în care studiile de prefezabilitate şi de fezabilitate erau făcute pe bandă rulantă, numai pentru ca o firmă sau alta să încaseze nişte bani, iar dosarele să fie aruncate după aceea prin nişte sertare, pe motiv că nu erau bani pentru ca proiectul să fie realizat. Guvernul a reglementat această situaţie în art. 5 din OUG 26/2012: „(1) Autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziţionarea şi/sau elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, în oricare dintre următoarele situaţii: a) dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite şi înregistrate în contabilitate studii având acelaşi obiect; în această situaţie se procedează la actualizarea studiilor existente; b) dacă obiectivul de investiţii publice nu va putea fi inclus în programul de investiţii publice în anul bugetar următor în condiţiile prevăzute la alin. (4)”. Alineatul patru face referire la faptul că: „În programul de investiţii publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investiţii noi a căror finanţare poate fi asigurată integral, conform documentaţiilor tehnico-economice aprobate, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului multianual de cheltuieli pe termen mediu şi/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, şi a proiectului de buget multianual aprobat potrivit Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investiţii a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum şi din fonduri externe rambursabile”.

Ordonatorul de credite are nevoie de aprobarea guvernului pentru o nouă investiţie

Dacă situaţia este temeinic justificată şi astfel de studii se impun, acestea se pot realiza, dar cu aprobarea Guvernului, prin memorandum iniţiat de ordonatorul principal de credite în cazul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale sau, după caz, cu aprobarea consiliilor locale, consiliilor judeţene. Aşa cum spuneam: ”Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) şi (2) studiile întocmite în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile, precum şi cele finanţate din fonduri externe rambursabile”. Ordonanţa de urgenţă a guvernului mai prevede şi alte măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare, care nu au căzut bine unor firme care au fost abonate la banul public în ultimii trei ani.

1 COMENTARIU

  1. in alte vremuri se proiecta si se construia ,acum se expertizează,se proiecteaza,se verifică,se contraverifică se aproba in oarece sedintă și nu se face nimic !nu se poate face o groapă fara arhitect si un trotuar fara 7 avize ,bineințeles avize aiurea ca nu mai exista coordonatori de retele pe zone, meseriile sunt politice !

Comments are closed.