Tensiuni la OCPI Dolj: Liderul sindicatului „Cartea Funciară” se vrea… factor de decizie

1
1424

Război rece prelungit între Florin Cornel Bălănescu, preşedintele sindicatului „Cartea Funciară” Dolj, şi directorul OCPI Dolj, Remulus Chiţu, cu rare momente de acalmie şi semnale de însănătoşire a unei atmosfere toxice. Chiar dacă inabilităţile tactice nu lipsesc în ambele tabere, la o judecată de ansamblu, „peste cal” sare frecvent liderul de sindicat Florin Cornel Bălănescu, registrator de carte funciară, care se doreşte luat în seamă ca factor de decizie. Cum activitatea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este reglementată de prevederile Legii 7/1996, modificată, completată şi republicată, orice ingerinţă a liderului de sindicat, aproape utopic, fiind vorba de o instituţie publică, în actul de decizie generează nervozitate. E drept că atât Codul Muncii, cât şi Legea dialogului social şi, înaintea acestora, Constituţia României, legitimează existenţa şi funcţionarea sindicatului menţionat, care la o analiză atentă a textelor de lege evocate e mai de grabă „de decor”. Nu stăruim asupra semanticii articolelor de lege pentru a ne susţine punctul de vedere, fiindcă la OCPI Dolj e tensiune mare. De multă vreme. Şi dacă liderul de sindicat Florin Cornel Bălănescu îl doreşte basculat pe directorul OCPI Dolj, Remulus Chiţu, şi reciproca este, în aceeaşi măsură, valabilă. Şi mult mai vulnerabil este liderul de sindicat, după cum vom demonstra, declanşatorul conflictului.

Plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova din partea lui Bălănescu

Nu începuse bine anul în curs, când registratorul Bălănescu Florin Cornel, participând la o emisiune a unui post local de televiziune, a atacat devastator instituţia la care este angajat, menţionând existenţa unor grupuri de interese, faptul că se face trafic de influenţă, hazardându-se a vorbi chiar de existenţa unei reţele infracţionale. Fără însă a proba afirmaţiile necumpătate. Cum directorul Remulus Chiţu a considerat că au fost aduse prejudicii de imagine OCPI Dolj şi ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), încălcându-se grav regulamentul intern al instituţiei, aprobat prin Decizia 52/2009, a sesizat, cum era şi firesc, comisia de disciplină a OCPI Dolj. Calendaristic, ne aflam la 24 ianuarie 2013. În replică, Florin Cornel Bălănescu, repetăm preşedinte al sindicatului „Cartea Funciară”, a formulat, la 5 februarie a.c., la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, plângere penală împotriva lui… Remulus Chiţu şi Nicolae Iancu, acesta din urmă director al Direcţiei de publicitate imobiliară din cadrul ANCPI, pentru comiterea „infracţiunii de constrângere, având ca scop limitarea exercitării atribuţiilor funcţiei de preşedinte al sindicatului”, potrivit Legii dialogului social. Interesantă atitudine. Nu mai conta faptul că ANCPI, prin Nicolae Iancu, conform Adresei nr. 1032/28 ianuarie a.c., recomanda comisiei de disciplină din cadrul OCPI Dolj prudenţă şi „analiza cu maximă atenţie a tuturor aspectelor”, avizând însă, în prealabil, sesizarea directorului oficiului teritorial Dolj, înregistrată sub numărul 1/CD/24.01.2013.

Scrisoare deschisă a lui Bălănescu către… directorul ANCPI

Având vocaţie conflictuală, Florin Cornel Bălănescu nu pune batista pe ţambal, cum se spune, deşi, bănuim, era conştient că îşi desfăşoară activitatea la o instituţie publică de referinţă în peisajul Doljului. Printr-o „scrisoare deschisă” adresată directorul ANCPI, Ursu Arthur Marius, solicită încetarea a două detaşări, considerate ilegale, şi „revocarea numirii (cu delegaţie) a domnului Chiţu Remulus, întrucât nu îndeplineşte condiţiile exprese şi limitative” din HG 1.288/2012. Tonul scrisorii deschise este unul nefiresc, frizând delaţiunea de duzină, dar nu asta e problema, fiindcă prin părţile locului şi delaţiunea se dezvoltă pe bază de continuitate. „Vă rog să-mi prezentaţi studiile, actele din care rezultă absolvirea acestora (eventual CV-ul pensionarului numit director), funcţia în care a fost angajat domnul Chiţu Remulus la ANCPI anterior numirii sale ca director la OCPI Dolj, precum şi temeiurile juridice în baza cărora a fost angajat, respectiv numit, şi nu în ultimul rând ce raţiuni v-au îndemnat să numiţi în această funcţie o persoană care nu a desfăşurat activităţi specifice instituţiei în care a fost numit”. Am respectat caligrafia. Oricâtă transparenţă ar trebui probată, ne îndoim că liderul de sindicat de la „Cartea Funciară” era abilitat să solicite studiile actualului director. Dar tupeul uneori n-are margini. Şi apoi un lider de sindicat, când vrea el, şi îşi umflă muşchii, se poate visa un Spiderman.

Dialoguri inflamate

Prin referatul-sesizare înregistrat la data de 22 aprilie a.c., registratorul de carte funciară grupa I, Militaru Costinel Cristian, încadrat în Serviciul de publicitate imobiliară, relatează evenimente de dezordine comportamentală, care l-au avut ca protagonist pe Florin Cornel Bălănescu, cu proferarea de injurii şi trivialităţi „greu de reprodus” în opinia semnatarului. Mai exact, tot tacâmul. Fireşte, interesează prea puţin recitalurile încărcate de insanităţi ale liderului de sindicat de la „Cartea Funciară” Dolj. Ele atestă doar o predispoziţie pentru arţag, derapaje de comportament şi inflamarea unui climat de lucru, la o instituţie în slujba cetăţeanului. Toate acestea din partea unui justiţiar de operetă, cu destule mişcări neinteligente. Şi iată una dintre ele. Cu ocazia rezolvării unei probleme legate de practica unitară a soluţionării cererilor care au avut ca obiect notarea cesiunii de creanţă, au fost controlate şi dosarele nr. 50408/2011 şi nr. 50455/2011 şi s-au constatat, între altele, următoarele. În cartea funciară nr. 200920 Craiova, proprietar tabular figurează Bălănescu Florin Cornel şi Bălănescu Elena Gabriela. Prin încheierea de carte funciară nr. 50408/19 iulie 2011 şi nr. 50455/19.07.2011, Bălănescu Florin Cornel, în calitate de registrator de carte funciară, a dispus admiterea cererilor. Deşi, fiind proprietar tabular, alături de soţia sa, era obligat să se abţină de la soluţionarea acestor cereri, potrivit prevederilor exprese ale art. 22 al.8 din Legea 7/1996 republicată. Mai mult, art. 24 al.3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat cu Ordinul 633/13 octombrie 2006 al directorului general al ANCPI, atestă explicit că „angajatul oficiului teritorial nu poate instrumenta în propria cauză şi nici pentru/contra soţului, rudelor sau afinilor până la gradul III inclusiv”. Şi astfel a intrat singur sub incidenţa infracţiunii de conflict de interese. Incriminată în Codul Penal, art. 253-1. Suntem, de fapt, în faţa unui conflict de interese în starea lui cristalină.

Scurtă fişă biografică

Conform Adeverinţei nr. 7000/21.07.1997 a Secretariatului Universităţii Bucureşti, Bălănescu Florin Cornel a absolvit facultatea de drept, chiar în anul menţionat. Prin Decizia 179/19 septembrie 1997 a Uniunii Avocaţilor din România, i s-a respins cererea de acordare a scutirii de examen pentru primirea în profesia de avocat, cu drept de exercitare a profesiei, în raport de motivarea Avizului nr. 768/10 septembrie 1997 a Baroului Dolj, întrucât Consiliul Baroului a constatat că interviul privind cunoştinţele teoretice necesare exercitării profesiei a demonstrat că petentului nu-i pot fi aplicate dispoziţiile din Legea 51/1995, modificată şi completată ulterior prin Legea 255/23 iunie 2004. Semna: preşedinte av. Victor Anagnoste. Plângerea, sau mai exact contestaţia împotriva hotărârii Consiliului Baroului Dolj, a fost respinsă ca neîntemeiată prin Decizia 4/19 februarie 2005 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, deşi, în perioada 1 ianuarie 1999-1 mai 2004, Bălănescu a avut calitatea de procuror-stagiar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Negreşti Oaş, nefiind definitivat în funcţia de procuror. Motivul nu se mai precizează. Decizia 4/19 februarie 2005 a fost menţinută prin Sentinţa 366/16 septembrie 2005 a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de Apel Craiova. La OCPI Dolj, instituţie publică asaltată realmente, zilnic, de cetăţeni, trebuie reabilitate liniştea şi calmul, fără nici o întârziere. Pentru a se putea face faţă solicitărilor. Volumul de lucru este imens. Frustrările liderului de sindicat, fiindcă poate fi vorba şi de aşa ceva, nu pot altera la infinit o activitate care are rigorile ei specifice.

1 COMENTARIU

  1. NEADEVARURI d-le Cantar!

    Sotia dumneavoastra a dispus EXACT INVERS!!!!

    Prin Sentinţa 366/16 septembrie 2005 a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de Apel Craiova, completul compus din sotia dumneavoastra A ADMIS actiunea actiunea formulata de reclamantul Balanescu Florin Cornel in contradictoriu cu paratii Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si Baroul Dolj. A anulat Hotararea Baroului Dolj si Decizia nr. 4/ 2005 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, OBLIGAND paratul Baroul Dolj sa inscrie pe reclamant in Tabloul avocatilor definitivi.
    IREVOCABILA

Comments are closed.