Concurs de debut al Editurii „Caiete Silvane”

0
353

„Caiete Silvane”, editura Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, instituţie a Consiliului Judeţean Sălaj, organizează concursul anual de debut, ediţia 2016, cuprinzând următoarele secţiuni: Poezie; Proză; Critică şi istorie literară; Eseu.

 Manuscrisele, în limba română, participante la concurs vor fi expediate, cel târziu până în 19 februarie 2016, în format electronic (pdf sau doc) pe adresele caietesilvane@yahoo.com sau office@caietesilvane.ro sau prin poştă, în format printat, însoţite de varianta în format electronic, la adresa Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Zalău, Piaţa „1 Decembrie 1918” nr. 11 (cu menţiunea pe plic pentru Concursul de debut al Editurii „Caiete Silvane”). Manuscrisele trebuie să aibă: cele de poezie – maximum 50 de pagini (format A4, corp de literă 12), cele de proză/ critică literară/ istorie literară – maximum 400.000 de semne, iar cele de eseu – maximum 300.000 de semne.

Lucrările declarate câştigătoare (de un juriu format din personalităţi ale lumii literare) vor fi anunţate la Zilele revistei „Caiete Silvane” (18-20 martie 2016) şi vor fi publicate la Editura „Caiete Silvane” până la ediţia următoare a Zilelor menţionate. Sunt acceptate şi manuscrise ale autorilor care au fost incluşi anterior în antologii sau au publicat în volume colective. Premiile concursului constau exclusiv în publicarea volumelor (la cele patru categorii menţionate).

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0724.570.646  sau prin e-mail la adresele caietesilvane@yahoo.comoffice@caietesilvane.ro.