„Lectura ca abilitate de viaţă”

0
344

Astăzi, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova va avea loc faza judeţeană a Olimpiadei Naţionale de Lectură – „Lectura ca abilitate de viaţă”, destinată elevilor din clasele V-XII.

 Obiectivul fundamental este centrat pe încurajarea abordării de către elevi a lecturii ca abilitate de viaţă, prin intermediul textului ficţional, nonficţional şi multimodal. „Concurenţilor li se evaluează competenţele de lectură, constând în înţelegerea textelor, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii în scris, în cadrul unei prezentări sau a unei dezbateri”, a precizat prof.  Simona Pârvu, inspector de Limba şi Literatura română în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. La Secţiunea gimnaziu – lector avnasat, „nivelul I este destinat celor din cls. aV-a şi a VI-a, iar nivelul 2 este pentru ceilalţi ani ai gimnaziului. De asemenea, sunt două subsecţiuni şi la liceu, a IX-a şi a X-a, respectiv XI – XII. Primul clasat la fiecare categorie – gimnaziu şi liceu – se va califica la faza naţională, dar numai dacă are minimum 80 de puncte acumulate. În caz de egalitate, departajarea va fi făcută după al treilea subiect şi, dacă mai este nevoie, conform notării de la prima temă”, a menţionat prof.  Teodora Badea, celălalt inspector de specialitate.