Proiectul „Dezvoltarea şcolilor doctorale prin acordarea de burse tinerilor doctoranzi cu frecvenţă” a ajuns la final

0
114

Timp de 36 de luni, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, împreună cu Universitatea din Piteşti au beneficiat de proiectul „Dezvoltarea şcolilor doctorale prin acordarea de burse tinerilor doctoranzi cu frecvenţă”, cofinanţat din Fondul Social European şi care a avut o finanţare nerambursabilă de maxim 6.435.669,20 lei, având un coeficient de absorbţie de 89%. 

Obiectivul general al proiectului, desfăşurat în perioada 1 martie 2010 – 28 februarie 2013, a vizat îmbunătăţirea formării viitorilor cercetători în cadrul departamentelor de cercetare din UMF Craiova, Universitatea din Piteşti, dar şi formarea tinerilor doctoranzi în centre de cercetare sau clinici universitare din mai multe ţări europene. Astfel, în cadrul proiectului s-a îmbunătăţit participarea la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013, în domeniile de doctorat: Medicină, Biologie, Filologie, Informatică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Inginerie mecanică, Matematică. De asemenea, 46 de doctoranzi din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova şi Universităţii din Piteşti au primit sprijin financiar prin acordarea de burse doctorale în valoare de 1.850 lei pe lună, pe toată perioada proiectului. Totodată, proiectul a îmbunătăţit mobilitatea academică în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, pe perioade cuprinse între 3 şi 8 luni consecutive, acordându-se doctoranzilor o bursă lunară de 3.700 lei pentru perioada în care aceştia s-au aflat în diverse centre de cercetare sau clinici universitare din: Italia, Spania, Germania, Franţa, Anglia, Danemarca, Grecia, Cehia sau Slovacia. În total, este vorba de 138 de luni de mobilitate pentru 26 doctoranzi (24 de la UMF Craiova şi 2 de la Universitatea din Piteşti) care au participat la diverse stagii de pregătire în străinătate.

UMF Craiova a atras mai multe proiecte pe fonduri europene

În cadrul proiectului “Dezvoltarea şcolilor doctorale prin acordarea de burse tinerilor doctoranzi cu frecvenţă” au fost finanţate 38 de deplasări la congrese şi conferinţe, dintre care 20 în România şi 18 în străinătate. De asemenea, au fost achiziţionate 5 echipamente de cercetare în valoare de 423.073 lei. 89% dintre doctoranzii sprijiniţi, au susţinut public teza de doctorat în perioada legală de finalizare, multe dintre lucrările de cercetare fiind singurele din România premiate la diverse congrese sau simpozioane de specialitate din străinătate.

În ultimii ani, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a atras mai multe fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Proiectul “Dezvoltarea şcolilor doctorale prin acordarea de burse tinerilor doctoranzi cu frecvenţă” a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 1: “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5: “Programe doctorale şi post doctorale în sprijinul cercetării”, cod contract: POSDRU/88/1.5/S/52826.